0-6 yaş okul öncesi


Okul öncesi eğitimi programı, 0-72 ay çocukların fiziksel, zihinsel,sosyal,duygusal,psikomotor ve öz bakım becerileri göz önünde bulundurularak hazırlanır. Aynı zamanda zengin uyarıcılarla donatılmış , çocukların bireysel farklılıklarını gözeten ve ailelerin de katılımı ile desteklenen ,sosyal yeteneklerinin açığa çıkarıldığı, ilköğretimin de ilk basamağı olarak görülen bir eğitim programıdır.

0-72 ay grubu çocukların gelişimleri ve öğrenme potansiyelleri çok yüksektir. Bu dönemde kazanılan tüm davranışlar, çocuğun ilerki yaşamında çok önemli bir rol oynayarak bireyin kişilik yapısını,karakter gelişimini , inanç ve değer yargılarını belirler.

NEŞELİ AYAKLAR  AİLESİ olarak bizim amacımız ; çocuklarımıza uygun öğrenme koşulları sağlayarak gelecekteki büyük başarılarının ilk adımnlarını bizde atmalarıni sağlamaktır.