Dil Eğitimi


Küçük çocuklarda dil eğitimi kendiliğinden oluşan doğal bir süreç olarak gerçekleşir. yetişkinlerin aksine çocuklarda dil öğrenme bilinçli bir öğrenme olmadan doğal şekilde gelişir.

Anadilini doğru ve kurallarına uygun konuşan her çocuk ikinci bir dili konuşma ve öğrenmeye  hazırdır. Uzmanlar , 3-6 yaş arasında olan çocukların en az 3 dil öğrenebilecek bir beyin yapısına sahip olduğunu doğrular.
NEŞELİ AYAKLAR KREŞİMİZDE ; ingilizceyi bir ders olarak değil, eğlenceli bir dil olarak benimsetmek amaçlarımızdan biridir.. Çocuklara yabancı dil doğrudan değil, oyun, şarkı, tekerlemelerle dolaylı yoldan öğretilir.

Böylece çocuklarımızı  yabancı dille doğal bir ortamda karşı karşıya getirerek, duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz, hareket, jest, mimik,resim ve şekillerle gösterme, şarkı söyleme, şiir okuma, karşılıklı konuşma gibi yolları kullanarak öğrenmeyi kolay hale getirmektedirler.. Yabancı dildeki sesleri duymaya alışan çocuklar bunları zamanla benimser. Öğretilen kelime ve cümlelerin çocukların günlük hayatından seçilmesi ilgi ve meraklarını  artırır. Çocuk hangi oyuncak ve nesnelerle oynuyorsa, onların İngilizce isimlerini de kolayca öğrenmektedir. Oyun, çocuk için en iyi öğrenme yoludur. Oyunla yabancı dil bir araya getirerek  öğrenmelerini daha da kolay ve bir keyifli bir hâle getirmekteyiz.

 Dil öğretiminde şarkı ve hareket de başarıyı yükseltir. Ritm ve müzikle öğrenmeyi eğlenceli hâle getirerek bu şekilde bilginin hafızada kalması kolaylaştırmaktayız. Eminiz ki dil öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştır!