Neden Neşeli Ayaklar


NEŞELİ AYAKLAR AİLESİ; kalabalık bir kadrodan oluşmaktadır. Çocuklarımız aldıkları her eğitimi o dalda uzmanlığı olan öğretmenlerle birlikte uygulamaktadır. Ritim tutma becerilerini geliştirebilmek için orff eğitimi ve piyano dersi, tiyatro ve drama dersi, fiziksel gelişimleri için jimnastik dersi, kidsball dersi, modern dans ve halk oyunları dersi, zihinsel gelişimleri için satranç dersi ve fittbeyin dersi almaktadırlar. Ayrıca psikolojik danışmanlık hizmetimizde uzman kişilerle çalışarak çocuklarımızın keşfedilmemiş gerçek potansiyellerini dışa vurmalarına, doğru davranışlar kazandırmaya, yaşantılarında iz bırakan olumsuzluklara karşı başedebilme becerisi kazanmalarını desteklemektedirler.